NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

           NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice MILLEX ROMSERV SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: ACTIVITATI DE COMERCIALIZARE PRODUSE SI ACTIVITATI CONEXE.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare facturarii si livrarii produsului sau a serviciiului comandat. Refuzul dvs. determină nelivrarea produsului sau a serviciului comandat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: FAN COURIER – in scopul livrarii produselor /serviciilor comandate de catre dumneavoastra.

In cazul in care doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de MILLEX ROMSERV SRL va rugam sa va abonati la Newsletter. Prin abonarea la Newsletter va exprimati acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

In situatia in care nu va abonati la Newsletter, MILLEX ROMSERV SRL NU VA PRELUCRA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată ce trebuie trimisa prin posta la MILLEX ROMSERV SRL str. Steagului nr 56, et 1 , loc. Constanta sau pe adresa de e-mail: Office@millex.ro in atentia conducerii . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în străinătate.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).